Rotator cuff related shoulder pain

Rotator cuff related shoulder pain

Tijdsduur: 1 lesdag
Datum cursus: Donderdag 31 oktober 2024
Doelgroep: Fysiotherapeuten, manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten
Niveau: Post HBO

Docent: Frederick Lanszweert

Frederick Lanszweert is in 2006 afgestudeerd als master in de Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie aan de Universiteit Gent. Sinds die tijd is hij werkzaam in een particuliere praktijk voor fysiotherapie in Zeeuws- Vlaanderen. In 2007 behaalde hij het diploma Manuele Therapie aan de Universiteit Gent.

Zijn bijzondere interesse in de behandeling van patiënten met schouderklachten leidde ertoe dat hij sinds een twaalftal jaar de subspecialisatie van schouderfysiotherapeut voert in Zeeland. Sinds negen jaar ondersteunt hij zijn fysiotherapeutische schouderdiagnostiek als musculoskeletaal echografist. Hij is actief lid van het SchouderNetwerk Zeeland, waar hij als vakinhoudelijk bestuurslid verantwoordelijk is voor artikelrondes en voor organisatie en opvolging van opleidingen en bijscholingen.

Hij werkt ook deeltijds aan de Universiteit Gent als praktijkassistent in de bachelor- en masterjaren. Hij is lid van het Ghent University Upper Limb Research Team, onderzoeksgroep van de Revaki o.l.v. Prof Dr. Ann Cools.

Hij is co-auteur van het boek ‘Shoulder Rehabilitation – a practical guide for the clinician’ van auteur Ann Cools. Sinds 2019 is hij docent bij nascholingsinstituut The Hive (België) in de basisopleiding musculoskeletale echografie en in diverse clinical topics over fysiotherapie bij schouderaandoeningen.

Cursusbeschrijving:
De belangrijkste redenen van schouderpijn zijn rotator cuff gerelateerd. Deze aandoeningen belemmeren het functioneren, zowel binnen de dagelijkse belasting als binnen het sporten, en zijn vaak maanden tot jaren aanwezig. Een groot deel van de patiënten binnen de dagelijkse praktijk presenteren zich met deze problematiek.

We starten deze lesdag met een theoretisch luik rond rotator cuff insufficiëntie. We herhalen de specifieke anatomie van de schoudergordel, in het bijzonder van de rotator cuff. We gaan in op de specifieke anamnese van schouderklachten. Aansluitend gaan we praktisch aan de slag en leren we de schouder onderzoeken vanuit het perspectief van bewegen. We herevalueren de bestaande orthopedische testen binnen deze problematiek. We bespreken gedetailleerd het ‘algoritme voor vroege detectie van schouderpathologie’ (Prof. Dr. Ann Cools). Dit algoritme vormt doorheen de lesdag de kapstok voor onderzoek en klinisch redeneren. Vanuit een gedegen klinisch redeneren stellen we een differentiaal diagnostiek op: tendinopathie, full thickness tear en partial thickness tear of weak rotator cuff.

Aansluitend bekijken we de rol van de kinesitherapeut in de specifieke revalidatie van deze klachten: nadruk ligt op gerichte oefentherapie van de schoudergordel. Aan de hand van casussen bespreken we de revalidatie bij reactieve en bij (calcifiërende) degeneratieve tendinopathie van de rotator cuff. Vervolgens bespreken we uitgebreid de aanpak van full thickness tear van de posterieure rotator cuff. We eindigen de lesdag met behandeling van partiële rotator cuff rupturen, uitgaande van het principe van de weak rotator cuff en het gericht trainen van een correcte motor control rond de schoudergordel.

Doel:
- de cursist krijgt een update volgens de meest recente wetenschappelijke en praktische inzichten in de conservatieve behandeling van rotator cuff gerelateerde klachten

- de cursist heeft inzicht in de multifactoriële aspecten en letselmechanismen die aanleiding kunnen geven tot rotator cuff insufficiëntie

- de cursist kent de specifieke anatomie en biomechanica van de schoudergordel en kan hieraan letselmechanismen en biomechanische stoornissen koppelen die kunnen leiden tot schouderpathologie

- de cursist heeft praktische vaardigheden om bij een patiënt met schouderpijn het klinisch onderzoek en toegevoegd onderzoek gedetailleerd uit te voeren volgens het ‘algoritme voor vroege detectie van schouderpathologie’ en maakt hierbij gebruik van de testen met de hoogste validiteit

- de cursist kent de principes van symptoomprovocerende en symptoomreducerende schoudertesting

- de cursist heeft kennis om op basis van anamnese en verworven resultaten uit het klinisch onderzoek een gedegen klinisch redeneerproces uit te voeren; op basis hiervan kan de cursist een gerichte differentiaal diagnostiek opstellen bij patiënten met rotator cuff gerelateerde klachten

- de cursist kan een gericht en gedoseerd oefentherapeutisch behandelplan opstellen bij patiënten met schouderpijn op basis van rotator cuff gerelateerde klachten

- de cursist kan manuele technieken toepassen bij patiënten met schouderpijn op basis van rotator cuff gerelateerde klachten (o.a. mobilisations with movement, spierverlengende technieken en myofasciale technieken) als aanvulling op het oefentherapeutisch behandelplan.

Cursus: Rotator cuff related shoulder pain
Locatie: Van der Valk Hotel Nijmegen - Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 09.00 uur - 17.30 uur
Studie uren: 7 contacturen
Accreditatie: 7 punten in aanvraag voor de registers Algemeen, Manueel en Sport voor het KRF en SKF
Prijs: €349,- vrijgesteld van BTW incl. lunch, frisdrank, koffie, thee en cursusmateriaal

Cursusaanbod

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact