Diagnostiek van aanhoudende pijn: wanneer hands on en wanneer hands off (Live webinar)

Diagnostiek van aanhoudende pijn: wanneer hands on en wanneer hands off (Live webinar)

Tijdsduur: 1 lesdag
Datum: Donderdag 14 november 2024
Doelgroep: Fysiotherapeuten
Niveau: Post HBO
Docent: Prof. dr. C.P. van Wilgen

Prof. dr. C. Paul van Wilgen is gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog. Al meer dan 25 jaar doet hij onderzoek bij patiënten met chronische pijn en publiceerde in 2004 het sensitisatie-model. Naast centrale sensitisatie en pijneducatie zijn de aandachtsgebieden onder meer biopsychosociale factoren van pijn, integrale samenwerking, opioïde gebruik en graded activity. Hij schreef, met anderen, meer dan 200 publicaties rond deze thema’s. Gaf meer dan 100 lezingen en cursussen, nationaal en internationaal. Hij is co-auteur van de boeken ‘Graded Activity’, ‘Pijneducatie , ‘Chronische pijn verklaard’ en het boek ‘Pijnproblemen in de praktijk’. In 2012 richtte hij Transcare op (www.transcare.nl) een transdisciplinair werkende instelling voor patiënten met langdurige pijn en vermoeidheid. Sinds 2014 is hij gast-professor aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van de Pain in Motion Research Group. Hij is gast docent bij verschillende instellingen zoals de Hanzehogeschool en PPO.

Cursusbeschrijving:
Pijn is de meest voorkomende klacht binnen de fysiotherapie. Het aantal fysiotherapeutische behandelingen dat zich richt op pijn heeft een lange, zeer veelzijdige (met heel veel verschillende behandelingen), historie. Deze vaak ‘hand-on’ symptoom bestrijding kan prettig zijn voor patiënten maar de vraag is, of dit op langere termijn ook de beste behandeling is? De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar pijnmechanismen. Algemeen wordt nu uitgegaan van drie belangrijke mechanismen te weten; pijn bij nociceptie, pijn bij neurologische schade en pijn bij modificatie van ons pijnsysteem beter bekend als centrale sensitisatie. Ook kan er sprake zijn van een gecombineerd pijnbeeld waar meerdere mechanismen een rol spelen. De mate van pijn die patiënten ervaren wordt bij elke type pijn bepaald door verschillende bio-psycho-sociale factoren. Bij centrale sensitisatie, vooral bij chronische pijn of aanhoudende pijn, is dit vaak een complex bio-psycho-sociaal samenspel van factoren. Dit emergente verschijnsel verdient een andere aanpak dan symptoom bestrijding. In dit webinar wordt de integrale diagnostiek en behandeling besproken. Ook wordt besproken hoe we centrale sensitisatie verklaren en de consequenties voor de behandeling binnen de fysiotherapie. We bespreken waarom de ‘klassieke vaak eenzijdige hands on’ minder geschikt is bij deze pijnklachten. Daarbij wordt de integrale beschrijvende diagnose gepresenteerd en welke integrale behandeling verkozen wordt bij pijn die veelal gericht is op langer termijn gedragsveranderingen en pijnreductie.

Doelstelling:
-Middels die webinar krijgen fysiotherapeuten handvaten bij klinische redenatie proces bij aanhoudende pijn, wanneer te kiezen voor hands on of hands off.

-Beter inzicht krijgen in de integrale diagnostiek bij aanhoudende pijn en de behandeling

Cursus: Diagnostiek van aanhoudende pijn wanneer hands on en wanneer hands off
Locatie: nvt
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 19.00 uur - 21.30 uur
Studie uren: 3 contacturen
Accreditatie: 3 punten in aanvraag voor de registers Algemeen en Manueel en Sport voor het KRF en SKF
Prijs: €59,- vrijgesteld van BTW

Cursusaanbod

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact