Chronische pijn fysiotherapie behandeling: diagnostiek, educatie en graded activity

Chronische pijn fysiotherapie behandeling: diagnostiek, educatie en graded activity

Tijdsduur: 1 lesdag
Datum: Vrijdag 29 november 2024
Doelgroep: Fysiotherapeuten
Niveau: Post HBO
Docent: Prof. dr. C.P. van Wilgen

Prof. dr. C. Paul van Wilgen is gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog. Al meer dan 25 jaar doet hij onderzoek bij patiënten met chronische pijn en publiceerde in 2004 het sensitisatie-model. Naast centrale sensitisatie en pijneducatie zijn de aandachtsgebieden onder meer biopsychosociale factoren van pijn, integrale samenwerking, opioïde gebruik en graded activity. Hij schreef, met anderen, meer dan 200 publicaties rond deze thema’s. Gaf meer dan 100 lezingen en cursussen, nationaal en internationaal. Hij is co-auteur van de boeken ‘Graded Activity’, ‘Pijneducatie , ‘Chronische pijn verklaard’ en het boek ‘Pijnproblemen in de praktijk’. In 2012 richtte hij Transcare op (www.transcare.nl) een transdisciplinair werkende instelling voor patiënten met langdurige pijn en vermoeidheid. Sinds 2014 is hij gast-professor aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van de Pain in Motion Research Group. Hij is gast docent bij verschillende instellingen zoals de Hanzehogeschool en PPO.

Cursusbeschrijving:
Chronische pijn heeft impact op het leven van onze patienten. Leefstijlfactoren zoals fysieke (in)activiteit, stress, een ongezonde leefstijl en psychosociale factoren zijn voorname onderhoudende factoren voor aanhoudende pijn. De behandeling vanuit de fysiotherapie voor deze vaak complexe problematiek kan van grote waarde zijn. Echter nog te vaak zijn behandelingen gericht op symptoom bestrijding, juiste bij chronische pijn is een biopsychosociale aanpak aangewezen. In deze cursus komt het gehele fysiotherapeutische traject bij chronische pijn aan bod. Van bio-pychosociale diagnostiek, herkennen van centrale sensitisatie, pijneducatie via shared decision making en de gedragsmatige leefstijl behandeling via graded activity. Deze cursus is geschikt voor fysiotherapeuten die het gehel proces bij chronische pijn willen aanbieden bij hun patienten. Hierdoor verkrijg je als clinicus betere behandelresultaten, meer lange termijn resultaten en werk je volgens de meest recente richtlijnen bij pijn.

Doelstelling:
Bij het afronden van deze cursus zullen deelnemers in staat zijn om:

1. Chronische pijn en centrale sensitisatie te herkennen in de praktijk
2. Een integrale en biopsychosociale diagnose te kunnen maken.
3. Middels pijneducatie patiënten met chronische pijn kunnen motiveren voor een gedragsmatige aanpak.
4. Een graded activity programma te maken gericht op gedrags- en leefstijl factoren

Cursus: Chronische pijn fysiotherapie behandeling: diagnostiek, educatie en graded activity
Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 09.00 uur - 17.30 uur
Studie uren: 7 contacturen
Accreditatie: 7 punten voor de registers Algemeen en Manueel voor het KRF en SKF
Prijs: €349,- vrijgesteld van BTW incl. lunch, frisdrank, koffie, thee en cursusmateriaal

Cursusaanbod

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact