Lage rugklachten

Lage rugklachten

Tijdsduur: 2 lesdagen
Data cursus: Donderdag 21 & vrijdag 22 november 2024
Doelgroep: Fysiotherapeuten
Niveau: Post HBO
Docent: Prof. dr. Lieven Danneels

Lieven Danneels is hoogleraar aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen, Universiteit Gent.

Zowel zijn klinische expertise als zijn onderzoeksdomein situeren zich binnen het domein van de rugrevalidatie. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Musculoskeletale Revalidatie, Sectie Spine. Hij is een frequent gevraagd spreker op internationale en nationale fora.

In 2000 ontving Lieven de “Clinical Science Award 2000” van de Spine Society of Europe, in 2002 de “Prix de l’Academie Européenne de Médecine de Réadaptation en in 2011 is zijn werk bekroond met de ISSLS Prize van de International Society for the Study of the Lumbar Spine. Dit is wereldwijd de belangrijkste internationale prijs voor onderzoek binnen het domein van de lage rug.

In 2019 was hij organisator van het wereldcongres low back & pelvic pain in Antwerpen

Cursusbeschrijving:
Rugaandoeningen zijn de meest frequente aandoeningen van het bewegingsapparaat. Bijna alle lage rugklachten hebben baat bij een adequate fysiotherapeutische behandeling, waarbij er een cruciale rol voor oefentherapie is weggelegd.

Het doel van deze totaal vernieuwde cursus is om de “state of the art” te presenteren omtrent rugaandoeningen en de meest aangewezen fysiotherapeutische aanpak. De acute, subacute, recurrente en chronische patiënt passeren de revue. Vanuit het brede perspectief van de fysiotherapeutische aanpak wordt veel aandacht besteed aan het onderzoek en behandeling, waarbij oefentherapie bijzondere aandacht krijgt. Mobiliserende, circulatoire, motorische controle, uithouding en krachtoefeningen worden besproken en vertaald naar de concrete praktijk waarbij opbouw, timing, dosering en uitvoering de nodige aandacht krijgen. Binnen de 2-daagse wordt op een boeiende wijze onderbouwende theorie en hands-on praktijk afgewisseld. De beperkte groep laat toe om elke deelnemer individuele begeleiding te geven.

Programma:

Dag 1

1. 09.00-10.30 uur: De lumbopelvische regio als centrale pivot in het lichaam
2. 10.45-12.30 uur: Workshop : innoverende kijk op het onderzoek van de lage rug
3. 13.30-15.00 uur: State of the art discussie over de mogelijke dysfuncties ter hoogte van de lage rug (articulair – fascia - spier…)
4. 15.15-17.30 uur: Workshop : onderzoek en behandeling van de “kwaliteit van bewegen”

Dag 2

5. 09.00-10.30 uur: Workshop : het gebruik van real-time echografie in het kader van motor control
6. 10.45-12.30 uur: Workshop : training van kracht en uithouding: theoretische onderbouw en praktische toepassing (kabinet + thuisoefeningen)
7. 13.30-14.30 uur: Behandeling van de acute patient + casusbespreking
8. 14:45-16.00 uur: Behandeling van de recurrente patient + casusbespreking
9. 16.00-17.30 uur: Behandeling van de chronische patient + casusbespreking

Doelstelling:
Na deze cursus wordt van de cursisten verwacht dat zij aan het klassieke rugonderzoek innoverende elementen kunnen toevoegen zoals objectieve en valiede testing van lumbopelvische controle, kwaliteit van houding en beweging, en neuromusculaire controle aan de hand van echografie. Hiertoe zullen nieuw ontwikkelde meetinstrumenten en vragenlijsten gehanteerd worden. Tevens wordt van de cursisten verwacht dat ze een “state of the art” fysiotherapeutische behandeling kunnen geven voor de acute, recurrente en chronische patiënt. Veel aandacht zal uitgaan naar een progressief oefentherapeutisch programma dat, aangepast aan de individuele noden van de patiënt, de belastbaarheid van de patiënt en de kwaliteit van bewegen, en aldus het functioneren en participeren verbetert.

Cursus: Lage rugklachten
Locatie: Van der Valk Hotel Nijmegen - Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 09.00 uur - 17.30 uur
Studie uren: 14 contacturen
Accreditatie: 14 punten in aanvraag voor de registers Algemeen, Manueel en Sport voor het KRF en SKF
Prijs: €579,- vrijgesteld van BTW incl. lunch, frisdrank, koffie, thee en cursusmateriaal

Cursusaanbod

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact